06.1 Circle

Použití: Cvičení, Warm Up

Zadání:

Žáci stojí v kruhu, jeden z nich má v ruce balónek a hodí ho svému spolužákovi. Současně s hodem balónku řekne nějaké slovo. Spolužák, který balónek chytí, hází někomu dalšímu a při hodu vysloví další slovo, které nějakým způsobem navazuje na slovo předchozí (asociace).

Existují dva druhy základních asociací:

 • řetězová – následující slovo vychází z toho předcházejícího (jde jedno za druhým), např. spisovatel – kniha – papír – tisk – barva – malování
 • hvězdicová – vychází z centrálního slova (tématu), ke kterému se všechna vyřčená slova vztahují; např. DOVOLENÁ – moře, jídlo, hotel, letadlo.

Je důležité nehodnotit vztah jednotlivých slov, každý žák má v důsledku individuálních prožitků své vlastní asociace, které nemusí být pro ostatní spolužáky vždy zřejmé.

Varianty, alternativy:

 • Bez balonku: žáci stojí v kruhu, tleskají a ve třetím úderu vždy musí vyslovit asociované slovo – začíná zvolený žák nebo pedagog, který předává slovo dalšímu žákovi formou očního kontaktu
 • Opět je možné omezit slova na určité slovní druhy.

06.1 Circle

MC WORD

Použití: Warm up, Slovní zásoba
Počet žáků: dvojice nebo trojice
Stručně řečeno: uveďte libovolná slova, která máte na mysli

Variace:
 • tematická slovní zásoba,
 • asociace,
 • přidejte přídavná jména
 • nehodnotit výběr slov
 • neopravovat chyby
 • podporovat odvahu vyjádřit se
 • klást důraz na tempo

ImproLingua je nezávislá vzdělávací instituce s programy primárně určenými pro pedagogy věnující se výuce jazyků.

O nás | Kontakty | Reference | Tým | Cvičení | Webinář | Metodika

© ImproLingua 2024

erasmus logo