Webináře

Úvod do metodiky Improlingua

Příprava vyučovací hodiny

Warm Up

Slovní zásoba

Gramatika

Cvičení pro první stupeň

ImproLingua je nezávislá vzdělávací instituce s programy primárně určenými pro pedagogy věnující se výuce jazyků.

O nás | Kontakty | Reference | Tým | Cvičení | Webinář | Metodika

© ImproLingua 2024

erasmus logo