01. MC Word

Použití: Cvičení, Warm Up

Využití:

  • Warm up
  • Slovní zásoba

Zadání:

Žáci jsou rozděleni do dvojic (max. trojic), postaví se proti sobě a postupně si dlaněmi přikrývávají natažené ruce (jednu po druhé, jako by hráli mlýnek). Při každém překrytí řeknou jakékoliv anglické slovo, které je napadne. Postupně takto vrstvu po vrstvě tvoří pomyslný (a často těžce stravitelný 😊) hamburger.

Ideální čas na toto cvičení jsou 2 minuty. Cílem tohoto cvičení je naučit žáky nepřemýšlet a používat slova, která znají. Zdatnější žáci tak dostanou dostatečný prostor se trochu slovně vybláznit a ti slabší mají prostor se trochu rozpovídat. Dvojice několikrát vystřídáme

Příklad:

první slovo: RAKETA, poslední slovo: POMERANČ

1. žák: astronaut - 2. žák: zeměkoule - 3. žák: půda/pole - 4. žák: jídlo - 5. žák: ovoce

Varianty, alternativy:

  • Tematické opakování slovní zásoby (téma, slovní druhy), asociace na předchozí slovo.
  • Rozšířit o kombinaci podstatné + přídavné jméno.

01. MC Word

Počet žáků: dvojice nebo trojice

Ve zkratce: uveďte libovolná slova, která máte na mysli

Varianty:

· tematická slovní zásoba,

· asociace,

· přidejte přídavná jména

- nehodnotit výběr slov

- neopravovat chyby

- podporovat odvahu vyjádřit se

- klást důraz na tempo

ImproLingua je nezávislá vzdělávací instituce s programy primárně určenými pro pedagogy věnující se výuce jazyků.

O nás | Kontakty | Reference | Tým | Cvičení | Webinář | Metodika

© ImproLingua 2024

erasmus logo