14. Living Picture

Použití: Cvičení, Vocabulary

Zadání:

Na začátku cvičení je nutné určit prostředí, do kterého bude živý obraz (popisované předměty a osoby) zasazen. Podle počtu žáků se určí, kolik jich bude živý obraz popisovat a kdo bude živý obraz tvořit. Například určíme, že se dva žáci pokusí svým popisem z ostatních žáků vytvořit obraz „RODINNÁ VEČEŘE“. Pomalu ho tedy budou utvářet prostřednictvím ostatních spolužáků, které budou svým popisem navigovat (určovat umístění a roli). Jakmile je obraz hotový, žáci, kteří obraz tvoří zkusí sehrát ve svých rolích krátkou scénku. Cvičení je možné opakovat, ať se v roli tvůrců obrazu vystřídá více žáků.

Příklad:

Tomáš a Tereza mají vytvořit obraz na téma: "Family dinner".

Tomáš na spolužáka 1 (Patrik): "Patrik, there is a chair in the middle of the picture." Patrik jde do volného prostoru a vytvoří ze sebe židli.

Tereza na spolužačku č.2 (Hanka) : "Hanka, there is a woman sitting on the chair. She is drinking tea." Hanka znázorní, že sedí na židli a pije čaj.

Tomáš na spolužačku č. 3 (Jana): "Jana, there is a table next to the chair." Jana jde do prostoru a znázorní stůl.

Tomáš na spolužáka č. 4 (Jakub): "Jakub, there is a man standing at the table and eating bread." Jakub se tedy postaví vedle stolu a imituje, že jí chleba.

V této chvíli je obraz hotový a ti, kdo ho tvoří mohou zahrát krátkou scénku.

Varianty, alternativy:

- Po vytvoření obrazu mohou další žáci popsat, co obraz tvoří, kdo co představuje nebo např. i to, co před tím, než obraz vznikl, hlavní postavy dělaly.

- Poslední žák, který se neúčastní tvorby obrázku může/musí obrázek popsat po jednotlivých předmětech/osobách a tím je uvolnit z obrazu14. Living Picture

Počet žáků: všichni

Ve zkratce: vytvořte obrázek pomocí svých spolužáků.

Varianty:

· nechte posledního žáka, aby obrázek popsal, a tím z něj ostatní žáky vysvoboďte

· ...více viz popis

- rozvíjí porozumění informacím, instrukcím, popisu

- zapojují se i méně komunikativní studenti (když jsou součástí obrazu jen opakují informaci, kterou před tím dostali, co, kdo, kde jsou)

- zapojujeme tělo, narušujeme stereotyp sezení v lavicích

- studenti se nehýbou, nehrají divadlo (cvičení postupně snižuje rezistenci k většímu projevu

ImproLingua je nezávislá vzdělávací instituce s programy primárně určenými pro pedagogy věnující se výuce jazyků.

O nás | Kontakty | Reference | Tým | Cvičení | Webinář | Metodika

© ImproLingua 2024

erasmus logo